Skip to main content

Affaldssortering i Teglværksparken

Sorteringsvejledning

Brochuren fra Fredensborg Kommune giver en grundig sorteringsvejledning til beboere i etageboliger og rækkehuse med fælles affaldsbeholdere. Den indeholder klare instruktioner om, hvordan forskellige typer affald, såsom plast, papir, glas og metal, skal sorteres og håndteres. Med praktiske tips og eksempler hjælper brochuren borgerne med at forstå vigtigheden af korrekt affaldssortering.

Affaldsordning

Den nye brochure fra Fredensborg Kommune giver en dybdegående forståelse af den opdaterede affaldsordning, som fremmer genbrug og bæredygtighed. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvordan affald skal sorteres, og hvorfor det er essentielt for miljøet. Med denne guide kan borgere nemt bidrage til en grønnere fremtid og opfylde kommunens mål om 60% genanvendelse inden 2030.

Molokker