Skip to main content

Om boligerne

Teglværksparken er opført i 1950’erne og 1960’erne ud fra den tids standarder og lovkrav.

Boligerne er derfor oprindeligt præget af denne tids praktiske og funktionelle byggestil. Mange af boligerne er dog som årene er gået blevet moderniseret. Det er derfor ikke muligt at beskrive en typisk bolig i Teglværksparken.

Teglværksparken består af 2 afdelinger: Den ældste og den yngste afdeling. Den ældste afdeling kendes umiddelbart på, at adgangen til boligerne går via svalegange. Den yngste afdeling derimod har opgange. I alt er der 235 boliger i Teglværksparken.

Til hver bolig hører der et kælderrum. Der er dog ikke kældre under alle blokkene. Visse ejere har derfor et kælderrum i en anden blok, end den, de bor i. Det er muligt at leje et ekstra kælderrum, hvis behovet opstår. Man kan tillige tilkøbe en garage, når disse bliver sat til salg.

I Teglværksparken finder man 1-, 2-, 3- og 4 værelseslejligheder i størrelsesordenen fra 46 til 83 kvadratmeter. 2- og 3-værelseslejlighederne kan indrettes, så man får et ekstra værelse.

Andre end de tobenede er velkomne i Teglværksparken. Det er tilladt at holde kæledyr. Teglværksparken er således også hjem for bl.a. adskillige hunde og katte, som hver dag nyder godt af de grønne områder.

Ejerne er ansvarlige for den indre vedligeholdelse af boligerne (dog undtaget de fælles installationer så som lodrette rør og faldstammer). Den ydre vedligeholdelse varetages af E/F Teglværksparken.

Ejerne af stuelejligheder har brugsretten over de tilknyttede haver. Af hensyn til Teglværksparken ydre fremtoning er der i vedtægterne fastlagt nærmere regler for anvendelsen af haverne – herunder flisebelægninger, afgrænsning med hække, beplantningers maksimale højde mv.

De nærmere regler for beboere i Teglværksparken fremgår af husordenen.