Skip to main content

Kontaktpersoner i Teglværksparken

Farson Ejendomsservice v. driftleder Lars Schjerlund på døgnvagt/vagttelefon 28114703.

Eller vicevært Sami eller Karsten på tlf. 28444743

Administrator Cecilie Zacho Skanborg Tlf. 33 22 99 41

Vandlukning

Planlagt vandlukning i forbindelse med individuelle arbejder i lejlighederne må kun foretages efter forudgående aftale med ejendommens vicevært med ca. 3-4 dages varsel. Det henstilles i den forbindelse til at beboerne anvender ejendommens faste VVS-installatør, grundet dennes kendskab til installationerne.

Ved akut opståede skader på ejendommen, hvor beboeren ikke kan få forbindelse med viceværten eller ejendomsadministrationen, kan hjælp tilkaldes direkte til følgende:

El-installatør Tlf. 49 13 27 73
Sydkystens el-forretning A/S

VVS  Tlf.45 81 55 77
Poul Sejr Nielsen A/S

Låsesmed  Tlf. 45 86 01 10
Låsesmed Langhoff

Fjernvarme Tlf. 45 16 05 00, vagttlf. 45 16 05 60
NORDFORS

Kabel-tv Tlf. 80 80 40 50
YouSee

Disse oplysninger hænger også i opgange og på udhængsskabe.

 

OBS!

For unødvendige opkald eller iværksatte udbedringsarbejder, som er ejendommen uvedkommende, vil udgiften blive faktureret direkte til den pågældende rekvirent, ligesom det bemærkes, at fakturaen ved udkald udenfor normal arbejdstid vil blive påført et betydeligt vagttillæg.